De Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lanceert een 2de projectoproep “Geïntegreerd breed onthaal 2019: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar”.

In Vlaanderen zijn er ongeveer 7.741 niet werkende werkzoekenden met een VDAB-advies niet-toeleidbaar. Deze mensen hebben medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen die maken dat ze niet inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ze hebben prioritair nood aan ondersteuning en hulp om deze problemen aan te pakken. Tegelijkertijd bevinden ze zich in een precaire situatie op het vlak van hun uitkering.

We willen deze bijzonder kwetsbare doelgroep de nodige ondersteuning op maat bieden. Daarom is beslist een 2de projectoproep te lanceren waarin werk- en welzijnsactoren de krachten bundelen om onderbescherming van de doelgroep tegen te gaan en een gepast hulpverleningsaanbod te realiseren. Er is een financiering per gerealiseerd onthaaltraject voorzien.

Meer informatie over deze projectoproep.

Categorie: 
Welzijn en Samenleving