Maak uw zorgvoorziening asbestveilig met OVAM!

Asbest in uw zorgvoorziening? Doe een beroep op ondersteuning van de OVAM om asbest in de gebouwen te inventariseren en hun gebouwen asbestveilig te maken. Meld u vanaf 15 september t.e.m. 29 oktober aan bij de OVAM en u kunt rekenen op:

  • de actualisatie of verfijning van uw asbestinventaris, als dit nodig is
  • tot 50% tussenkomst in de kosten voor asbestverwijdering

Samenwerkingsprotocol Asbestveilige zorg
In heel wat gebouwen in Vlaanderen die vóór 2001 gebouwd zijn, komt asbest voor. Ook in onze zorgvoorzieningen. De OVAM zet, samen met negen koepelorganisaties uit de zorg, de schouders onder de versnelde afbouw van asbest in de zorg. Hiervoor ondertekenden minister Zuhal Demir, OVAM en de koepelorganisaties uit de zorg op 12 september 2022 een 'Samenwerkingsprotocol Asbestveilige zorg'.

Actieplan Asbestafbouw: naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040
De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen 2040 volledig ‘asbestveilig’ maken. Dat betekent dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen.

Het actieplan Asbestafbouw streeft naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven:

  • Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Bijvoorbeeld asbestcementen daken en gevels, en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.
  • Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn.

Beide streefdata zijn alvast wettelijk verplicht voor publieke gebouwen.  De overheid heeft hier immers een voorbeeldfunctie.

Meer info
Op de website van OVAM vindt u meer info over:

 

Categorie: 
VIPA - gezonde zorginfrastructuur