Het nieuwe kunstdecreet van 1/03/2019 (van kracht sinds 29/03/2019) verlaagt o.a. de bedragen die gesubsidieerde voorzieningen moeten besteden aan kunstopdrachten (voorheen 'geïntegreerde kunst'). 

Hieronder vindt u de relevante wijzigingen voor VIPA-projecten:

 • Toepassingsgebied:
  • wél van toepassing op de klassieke betoelaging en het strategisch forfait (ziekenhuizen)
  • niet van toepassing:
   • als de kostprijs wordt verrekend aan de gebruiker (infrastructuurforfait voorzieningen ouderen en personen met handicap)
   • voor de bouwkosten t.e.m. 500.000 euro
   • wanneer het gebouw alleen toegankelijk is voor overheidspersoneel of een louter privatief gebruik kent
   • wanneer de subsidie minder dan 30% van de bouwkost dekt.
 • Het bedrag te besteden aan kunstopdrachten wordt berekend op het bedrag van de bouwkosten van het ingediende VIPA-dossier’:
  • kosten van uitrusting en meubilair niet mee te rekenen
  • bij aankoop met verbouwing wordt enkel de verbouwing als bouwkost meegerekend
 • Nieuwe % te besteden aan kunstintegratie:
  • 1,5% op schijf <= 1.000.000 euro
  • 1% op schijf tussen 1.000.000 en 3.000.000 euro
  • 0,5% op schijf tussen 3.000.000 en 100.000.000 euro
  • 0,25% op schijf > 100.000.000 euro

Maar info over kunstopdrachten vindt u onder de rubriek 'kunstprojecten'.

Categorie: 
Algemeen - VIPA - financiering