Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 inzake de plaatsing van overheidsopdrachten  in de klassieke sectoren (het zogenaamde Koninklijk Besluit (KB) plaatsing) is verschenen in het Belgische Staatsblad van 9 mei 2017. Het gaat om een vrij ingrijpende wijziging van het KB plaatsing van 15 juli 2011. Het omvat onder andere nieuwe bepalingen op het vlak van procedures, elektronische communicatiemiddelen, enz. De inwerkingtreding is voorzien op 30 juni 2017.

Dit is één van de uitvoeringsbesluiten van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 die tot doel heeft de nieuwe richtlijn 2014/24/EU om te zetten in Belgisch recht in de klassieke sectoren.

Andere geplande wijzigingen zijn:

  • de wijzigingen aan het KB algemene uitvoeringsregels; (ontwerp al beschikbaar)
  • een nieuw KB plaatsing speciale sectoren;
  • een KB plaatsing en uitvoering, specifiek voor de concessies;
  • een uitvoeringsbesluit over de bepalingen inzake Bestuur.
Categorie: 
Algemeen - VIPA