Het nieuwe VIPA-sectorbesluit voor de klassieke infrastructuurbetoelaging voor personen met een handicap is op 23 november definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Door grondige wijzigingen in de sectorale regelgeving van de sector voor personen met een handicap was een aanpassing van het VIPA-sectorbesluit nodig. Enerzijds omwille van de invoering van het infrastructuurforfait, anderzijds omwille van veranderingen binnen die zorgvormen van de klassieke financiering zelf.

De zorgvormen die in aanmerking komen voor klassieke VIPA-betoelaging:

 • Multifunctionele centrum (MFC, minderjarigenwerking), m.b.t. de werking als:
  • Internaat
  • Semi-internaat voor niet-schoolgaanden of semi-internaat schoolgaanden als dit de enige erkenning is
  • Tehuis van kort verblijf, voor wat betreft de minderjarigen
  • Oriëntatie- en behandelingscentrum (OBC)
 • Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS)
 • Revalidatiecentrum (REVA)
 • Unit voor observatie, diagnose en behandeling (ODB)
 • Unit voor geïnterneerden

De bouwfysische en bouwtechnische normen

De gebouwnormen zijn aan actualisatie toe. Enkele wijzigingen:

 • éénpersoonskamer voor minderjarigen: minimaal 12 m² i.p.v. 16 m²;
 • toegankelijkheid van kamers: minimaal 25% van de kamers i.p.v. alle kamers bij de volwassenen.

Voor de revalidatiecentra en de COS zijn specifieke normen geformuleerd.

De subsidiabele oppervlakte

De zorgvormen, die niet meer van toepassing zijn, zijn geschrapt en 3 zorgvormen zijn toegevoegd. Naar analogie met de andere VIPA- sectorbesluiten wordt ook hier de bepaling rond het meetellen van de subsidiabele oppervlakte van de bestaande gebouwen (zie hieronder) geschrapt. Voorzieningen kunnen afwijken van de subsidiabele oppervlakte na een motivatie.

Investeringssubsidie

In overeenstemming met andere VIPA-sectorbesluiten worden onderstaande elementen aangepast:

 • Gedeeltelijke subsidies voor nieuwbouw en uitbreiding zonder de ruwbouwfase: voorzieningen die reeds een ruwbouw hebben gerealiseerd kunnen nog VIPA-subsidies krijgen voor de overige projectfasen: technische uitrusting (30%), afwerking (25%) en uitrusting en meubilering (10%).
 • Losse uitrusting en meubilering. Enkel betoelagen van losse uitrusting en meubilering wordt geschrapt, behalve de “bijzondere uitrusting” voor revalidatiecentra voor personen met een handicap
 • Ingrijpende duurzame renovatie. Zeer grondige verbouwingen in het kader van ‘ingrijpende energetisch renovatie’ worden beschouwd als nieuwbouw en vanaf nu ook aan 60% gesubsidieerd in plaats van 75% daarvan, zoals voor verbouwing geldt. 
 • Toepassing maximaal subsidiabele oppervlakte. In alle sectorbesluiten wordt de regel geschrapt dat alle oppervlakte van een bestaand gebouw ook in rekening wordt gebracht bij het bepalen van de maximaal subsidiabele oppervlakte. Dit was onder andere een hinderpaal om bestaande gebouwen te verbouwen. Er blijft wel een maximaal subsidiabele oppervlakte gelden.

De goedgekeurde documenten kan u via onderstaande linken terugvinden:

Categorie: 
VIPA