Momenteel wordt een E-peil berekend voor nieuwe en ingrijpend gerenoveerde woongebouwen, kantoren en scholen (volgens de EPW of EPU-rekenmethode), maar niet voor de zogenoemde “andere specifieke bestemmingen” (ASB). Een aantal types van zorggebouwen worden momenteel ingedeeld als zo een “andere specifieke bestemming” (ASB).

Het wijzigingsbesluit van 18 december 2015 voert nieuwe EPB-eisen en een nieuwe rekenmethode in voor niet-residentiële gebouwen met vergunningsaanvraag of melding vanaf 2017. Vanaf 2017 vormen kantoren, scholen en ASB samen de ‘niet-residentiële gebouwen’, afgekort ‘EPN-gebouwen’ (EnergiePrestatie van Niet-residentiële gebouwen). Welke EPB-eisen daarvoor gelden, ziet u in de EPB-eisentabel van 2017 (pdf).
 
De specifieke E-peileis voor een niet-residentieel gebouw, hangt af van de functies in dat gebouw: gezondheidszorg, handelsfunctie, logeerfunctie … . Hoe de E-peileis wordt bepaald, kunt u lezen in het document ‘EPB-eisen voor EPN-eenheden’ (pdf). De nieuwe rekenmethode vindt u in de nieuwe bijlage VI ‘EPN-methode voor niet-residentiële gebouwen’ (pdf) bij het Energiebesluit van 19 november 2010.
 
In juli zal een versie van de EPB-software 3G met de nieuwe EPN-methode beschikbaar zijn en zal  het VEA cursusmateriaal online plaatsen. Een ministerieel besluit dat bepaalt hoe u een niet-residentieel gebouw moet indelen in functies, is in opmaak. Na goedkeuring van dat MB, zal het Vlaams Energie Agentschap hierover meer informatie verstrekken. Zie ook op www.energiesparen.be.
 

Categorie: 
VIPA