In de periode september 2016 tot mei 2018 gingen elf pilootprojecten in Vlaanderen aan de slag om de uitgangspunten en principes van het geïntegreerd breed onthaal, een samenwerkingsverband tussen OCMW, Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen, aan een praktijktoets te onderwerpen.

De bevindingen en aanbevelingen uit deze pilootfase, zijn nu terug te vinden in het onderzoeksrapport ‘Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed Onthaal’ van het Steunpunt WVG en de daarbij horende samenvatting.

Categorie: 
Algemeen - Welzijn en Samenleving