Elk jaar publiceert het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), waartoe het VIPA behoort, een jaarverslag waarmee het verantwoording aflegt over zijn werking en middelen. Het Departement WVG is groot en divers, met heel uiteenlopende afdelingen en opdrachten, gaande van inspectie, toezicht en subsidiëring van voorzieningen, tot een directe dienstverlening voor burgers en specifieke doelgroepen.

WVG maakt verschil voor doelgroepen, medewerkers en burgers

"Afgelopen jaar maakte het Departement WVG een verschil voor doelgroepen van (ex-)justitiabelen, mensen met een hulp- en zorgvraag en mensen in armoede", zegt secretaris-generaal Karine Moykens. "Zo zorgen dossierbeheerders er bij het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) voor dat korter gestraften beter begeleid en ondersteund worden. In het kader van onze hulp- en dienstverlening aan gedetineerden boekt de drugsvrije afdeling van de gevangenis van Hasselt ook veel succes. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) zorgde ervoor dat voorzieningen in de zorgsector 28 miljoen kunnen besparen op de energiefactuur en met een studie naar brandveiligheid in ouderenvoorzieningen won VIPA in 2017 de Fire Forum Award. Daarnaast zorgden we er bijvoorbeeld ook voor dat voedseloverschotten terechtkomen bij sociale initiatieven en mensen in armoede."

"In een organisatie waar 'zorgzaam samenleven' zo'n belangrijke plaats inneemt, vinden we het ook heel belangrijk dat onze eigen werknemers zich goed voelen op hun werk", vervolgt Karine Moykens. "Het jaarverslag vertelt ook dat we in verschillende gebouwen een fitnessruimte installeerden zodat onze mensen kunnen sporten, dat we preventief omgaan met stress en burn-out en dat veel van onze medewerkers regelmatig van thuis mogen werken. We geven onze mensen vertrouwen en bieden ze de mogelijkheid om hun werk en gezin zo goed mogelijk te combineren."

Ook voor de burger maakte het Departement WVG afgelopen jaar een belangrijk verschil. Klachten over zorgvoorzieningen leiden bijvoorbeeld ook tot inspecties. Zorginspectie onderzoekt regelmatig zulke klachten van burgers. Tien procent van alle inspecties van Zorginspectie zijn gebaseerd op klachten van burgers.

2017 in cijfers

Het jaarverslag geeft ook cijfers weer. In het jaarverslag lees je hoeveel inspecties Zorginspectie in 2017 uitvoerde of hoe vaak burgers de verslagen van Zorginspectie raadpleegden. Je leest er ook hoeveel subsidies en tegemoetkomingen het Departement WVG afgelopen jaar voorzag of hoeveel klachten we ontvingen. Ook de cijfers van Stop It Now! en 1712 werden opgenomen in het jaarverslag.

Lees het volledige jaarverslag 2017.

Categorie: 
Justitiehuizen - Algemeen - Welzijn en Samenleving - Zorginspectie - VIPA