2015 was een scharnierjaar. In 2015 bouwde ons departement aan de ruwbouw van een nieuw huis. De zesde staatshervorming had een niet te miskennen invloed op het departement. Het groeide van een 200-tal personeelsleden naar een 1000-tal door de inkanteling van de Justitiehuizen en de fusie met het Agentschap Zorginspectie.

Het departement startte in 2015 als een nieuw-samengesteld gezin, zegt onze secretaris-generaal, Karine Moykens. “We hebben gebouwd aan een huis met tien kamers, de ene al groter dan de andere. Het eerste doel was daar een degelijk dak opzetten, om alles te verbinden”. Dat dak was een nieuwe missie en visie en waarden.

De medewerkers nemen het woord in dit jaarverslag, dat dit jaar verschijnt in de vorm van een website. Verder ontdek je er ook boeiende feiten en cijfers over de verschillende opdrachten.

Lees er alles over in het jaarverslag 2015.

Categorie: 
Algemeen