We vernemen af en toe dat personen zich voorstellen als een inspecteur van kinderopvangvoorzieningen, hoewel ze dit niet zijn. Dit gebeurt telefonisch, maar ook ter plaatse. Recent werd ons opnieuw een situatie gemeld van iemand die zich in verschillende kinderopvanglocaties heeft aangeboden onder het mom van een inspectie en er zo zicht probeerde te krijgen op de dagelijkse werking.

Inspecteurs van Zorginspectie hebben altijd een officiële legitimatiekaart bij. Als u twijfelt, vraag naar deze legitimatiekaart of de naam van de inspecteur en neem onmiddellijk contact op met onze diensten. Op die manier kunnen wij nagaan of er daadwerkelijk een inspectie aan de gang is.

Neem ook contact met ons op als u achteraf twijfelt (u krijgt bv. binnen de maand na het bezoek geen verslag) zodat alsnog kan nagegaan worden of u daadwerkelijk door één van onze inspecteurs werd gecontacteerd.

Contact:
02 553 34 34
contact@zorginspectie.be  

Categorie: 
Algemeen - Zorginspectie