De infrastructuurbetoelaging voor de voorzieningen voor personen met een handicap voorlopig terug ondergebracht bij het bestaande, klassieke financieringssysteem bij VIPA. Om het VIPA toe te laten om de impact van de persoonsvolgende financiering op de infrastructuurbetoelaging in kaart te brengen en te onderzoeken wordt begin 2016 overleg met de sector opgestart.

In afwachting van de uitkomst van dat overleg wordt vanuit VIPA een dossierstop ingesteld die ingaat vanaf 11 januari 2016. We vragen om geen nieuwe dossiers meer in te dienen.

Het overleg met de sector moet duidelijk maken op welke manier de investeringsbetoelaging voortaan kan verlopen rekening houdend met een context van persoonsvolgende financiering. Dit zal eveneens een aanpassing van de regelgeving vergen.

De dossierstop is niet van toepassing op de aanvragen die door voorzieningen zouden worden ingediend die beschikken over een vergunning voor de uitbreiding van hun capaciteit, of die werken binnen voorlopige infrastructuur ingevolge een uitbreiding binnen de VIPA-buffer of ingevolge een recente uitbreiding voor units voor geïnterneerden. De dossierstop is ook niet van toepassing op de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen en ook niet op de Revalidatiecentra.

Categorie: 
VIPA - financiering