Pilootproject De Korenbloem wint Europese en Belgische prijs!

Pilootproject De Korenbloem wint de New European Bauhaus Prize én de Belgian Building Awards 2022 voor hun Pilootproject Onzichtbare Zorg!

Winnaar New European Bauhaus Prize 2022

Het nieuwe woon- en zorgproject van vzw De Korenbloem in Kortrijk is winnaar van de prestigieuze NEW EUROPEAN BAUHAUS PRIZE in de categorie “Prioriteit geven aan de plaatsen en mensen die het meest nodig hebben”.

Deze prijs zet opmerkelijke projecten in de schijnwerpers die ‘duurzaamheid, inclusiviteit en schoonheid’ samenbrengen op een vernieuwende en voorbeeldige manier.

De Europese Commissie reikt deze prijs elk jaar uit en promoot zowel de ontwikkeling als de realisatie van innovatieve projecten voor lokale gemeenschappen en kwetsbare doelgroepen. Er waren 52 finalisten, gekozen uit meer dan 1.100 Europese inzendingen, verdeeld over 4 verschillende categorieën. Opvallend daarbij was dat De Korenbloem in Kortrijk als enig Belgisch project werd genomineerd. 

Meer info vindt u op de website van de New European Bauhaus Prize.

 

Winnaar Belgian Building Award 2022

Op 24 mei 2022 werd de Korenbloem als winnaar uitgeroepen voor de Belgian Building Awards 2022 in de categorie Groepswoningbouw.

Deze categorie bekroont de Korenbloem als project omdat het nieuwe cohousingmodellen biedt voor jongeren met vroeg beginnende dementie en ouderen met een beroerte-gerelateerde handicap en somatische symptoomstoornis, en combineert dit met een gedeelde sociale infrastructuur en ruimtes die open gesteld kunnen worden voor de buurt. De ontwerpers benaderden deze zorgvoorziening in de eerste plaats als een ‘woon’-project, waarbij de behoeftes van de bewoner centraal staan en het contact met de maatschappij behouden blijft.

Meer info vindt u op de website van de Belgian Building Awards.

Pilootproject Onzichtbare Zorg

De Korenbloem is één van de 4 Pilootprojecten Onzichtbare Zorg, een initiatief van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Vlaams Bouwmeester dat innovatieve zorgconcepten samenbrengt met vernieuwende ruimtelijke modellen.

Het project biedt nieuwe woonmodellen aan jonge personen met dementie maar ook voor de oudere zorgvrager met dementie en/of zorg. Hierbij gaat extra aandacht naar kleinschaligheid en geborgenheid, en in het bijzonder naar het gemeenschappelijk wonen. Daarnaast probeert het project de bestaande barrières tussen de ‘zorg’ en de samenleving te doorbreken door nieuwe manieren van zorg te organiseren, een open huis in en met de buurt te zijn en het openstellen van 2 gerenoveerde historische villa’s voor buurtactiviteiten en verenigingen.

De ambitie van vzw De Korenbloem om een zorgnetwerk te creëren dat ook de relatie met de buurt versterkt, fungeerde als basis voor het masterplan dat werd ontwikkeld door Sergison Bates Architects en Studio Jan Vermeulen i.s.m. Tom Thys Architecten.

Meer info vindt u op de website van de Pilootprojecten Onzichtbare Zorg.

Categorie: 
VIPA