Op 12 november 2021 keurde de Vlaamse regering een oproep voor pilootprojecten brede eerstelijnspraktijken goed.

Deze oproep heeft 3 doelstellingen:

  • nagaan hoe we in de toekomst, met de inzet van VIPA-middelen, in Vlaanderen de creatie van brede eerstelijnspraktijken kunnen stimuleren;
  • draaiboeken en documentatie ontwikkelen voor het opzetten van brede eerstelijnspraktijken;
  • inzichten over de werkwijzen en methoden die zorgraden (kunnen) hanteren om de nood aan extra zorgaanbod aan te tonen

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwacht uw voorstellen op uiterlijk vrijdag 17 december om 10u.
Meer info vindt u op de website www.laatjevaccineren.be.

Categorie: 
VIPA