LOGO OVAM

Concrete bouw- of verbouwplannen én asbesthoudend pleisterwerk? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is in het kader van een proefproject op zoek naar één locatie met een aanzienlijke hoeveelheid asbesthoudend pleisterwerk. Dit proefproject dient ter ondersteuning van een asbestafbouwplan dat in 2018 moet voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering en heeft als doel om op relatief korte termijn (schatting 2 maanden) te starten met het uittesten van enkele verwijderingstechnieken.

Omwille van de aanwezigheid van vrije vezels moet asbesthoudend pleisterwerk nu worden verwijderd onder hermetische zone, wat zeer kostelijk is. Asbestdeskundigen achten het evenwel mogelijk, indien analytisch bevestigd, dat eenzelfde kwaliteitsvolle uitvoering ook kan bekomen worden door goedkopere verwijderingstechnieken. Dit zal op termijn voor een sterke kostenbesparing over heel de sector kunnen leiden.

Samen met een asbestdeskundige, die de nodige staalnames voorziet, een erkend asbestverwijderaar en in overleg met FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, willen we deze verwijderingstechnieken vergelijken en hier conclusies uit trekken. De kosten van dit proefproject worden gedragen door de OVAM.

Praktisch:
Bent u in het bezit van een (leeg) gebouw of van een lege verdieping met een aanzienlijke hoeveelheid asbesthoudend pleisterwerk, meld je dan ten laatste op maandag 15 mei 2017 aan via asbest@ovam.be, met de vermelding ‘VIPA'. Voeg bij de aanmelding je asbestinventaris en de analyseresultaten van het pleisterwerk.

Opgelet:
Er zal slechts één locatie geselecteerd worden om het proefproject in uit te voeren.

Categorie: 
Algemeen - VIPA