Lokale besturen kunnen voor de voorbereidende fase van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal’ voor de periode 1 juni 2019 – 31 december 2019 een subsidie aanvragen, zodat vanaf 1 januari 2020 de functies en werkingsprincipes van het Geïntegreerd Breed Onthaal daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht.

Projectaanvragen dienen tegen uiterlijk 31 maart 2019 ingediend te worden.

Alle informatie m.b.t. deze projectoproep kan je hier (link naar de website: https://www.departementwvg.be/projectoproepen-geïntegreerd-breed-onthaal) terug vinden.

Categorie: 
Algemeen - Welzijn en Samenleving