Projectoproep 'Groenblauwe parels', ook voor de zorgsector!

Als antwoord op de klimaatverandering pakt de Vlaamse regering de problematiek van droogte en waterschaarste aan. Dit doet ze onder meer door met de subsidieoproep 'Groenblauwe parels' geld vrij te maken om terreinen van onderwijsinstellingen, jeugdbewegingen, zorgvoorzieningen, woonwijken- en buurten en ook sport- en bedrijventerreinen te ontharden en in de plaats ruimte te maken voor een veerkrachtige natuur met in het bijzonder aandacht voor water.

De subsidieoproep richt zich naar (samenwerkingen tussen) vzw’s, intercommunales, koepelorganisaties voor onderwijs, zorg, sport of jeugdbeweging, lokale overheden en POM’s om eigenaars, huurders of beheerders van bovenstaande terreinen te activeren en te begeleiden met hun expertise.

Voorwaarden?
Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze oproep is dat de terreinen in het Vlaamse gewest liggen.

Hoe?
Een subsidieaanvraag bestaat uit minstens 3 subprojecten die elk op een andere locatie liggen. Het Departement Omgeving kijkt vooral uit naar projecten die veel mensen betrekken en de waarde van ontharding en groenblauwe inrichting uitdragen.

Hoeveel subsidies?
Elk gesubsidieerd project kan rekenen op een financiële ondersteuning van 150.000 euro tot 245.000 euro.

Tot wanneer indienen?
Een project indienen kan tot maandag 8 augustus 2022 voor 12 uur ’s middags.

Meer info?
Raadpleeg de website voor alle informatie en schrijf je in voor het online infomoment op 2 mei om 14u.

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen - gezonde zorginfrastructuur