Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceert een projectoproep ‘herstelgerichte initiatieven’.
De minister wilt waardevolle vernieuwende initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een herstelgericht en constructief hulp- en dienstverleningsaanbod ten aanzien van daders en slachtoffers.

Meer informatie over deze projectoproep kan je vinden op onze website.

Categorie: 
Algemeen - Welzijn en Samenleving