Projectoproep 'Natuur in je Buurt 2022'

Schrijf tot 8 augustus 2022 met jouw project in voor projectoproep 'Natuur in je Buurt' via de website van Natuur en Bos!

Daar vind je ook alle info m.b.t. deze oproep. Natuur en Bos lanceert deze projectoproep voor het 9e jaar. Met de projectoproep wil het lokale projecten die een natuuroplossing uitwerken dichtbij de mensen ondersteunen. De oproep richt zich naar lokale overheden, verenigingen, onderwijsinstellingen en sinds enkele jaren ook naar zorgvoorzieningen. 

Partners uit de zorg- en natuursector realiseren zo samen meer natuur op hun terreinen wat ten goede komt aan de gezondheid van de doelgroep. In de vorige oproepen Natuur in je Buurt waren 23 van de 72 geselecteerden projecten van zorgvoorzieningen.  

Wat is er immers aangenamer dan je deur uitstappen en je meteen kunnen laten onderdompelen in een oase van groen? Niet alleen is natuur in je eigen buurt een zegen voor je persoonlijk welzijn, het draagt ook bij tot de maatschappelijke uitdagingen die we in de ogen kijken: de klimaatopwarming, de verstedelijking, het mentale welzijn. 

Enkele van de projecten van zorgvoorzieningen die al subsidies kregen i.k.v 'Natuur in je Buurt' en de oproep 'Preventie van agressie, vrijheidsbeperking of -beroving' zijn opgenomen in de 'Oriëntatiegids natuur en welzijn. Over de verwevenheid tussen het welzijn van mens en natuur. Lessen uit de praktijk van vergroening in Vlaamse zorgcentra' (2022) van Liesa Lammens en Ilse Simoens.

Categorie: 
VIPA - gezonde zorginfrastructuur