Om beter te kunnen omgaan met agressie van jongeren die in een voorziening verblijven, is er nu de mogelijkheid om, naast de bestaande VIPA-middelen voor grondige renovatie en nieuwbouw, in bestaande infrastructuur gerichte ingrepen m.b.t. agressie uit te voeren. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de vraag van het personeel dat met deze uitdagingen te maken krijgt én wordt een veilige omgeving voor de jongeren gecreëerd. Dit besluit werd op 30 november 2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Projectoproep

Om een investeringssubsidie voor deze preventieve infrastructurele maatregelen te bekomen, lanceert het VIPA een oproep tot het indienen van aanvragen. Deze oproep richt zich tot voorzieningen die werken met minderjarigen met verblijfsfunctie in de sectoren jongerenwelzijn, personen met een handicap en de kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Hoe aanvragen?

U kunt uw aanvraag, samen met het identificatieformulier en de bijhorende bijlagen digitaal te sturen naar vipa@vlaanderen.be
De uiterste indieningsdatum van deze eerste oproep is 31 maart 2019.

Meer informatie

Meer informatie over deze projectoproep vindt u in deze brief.

Regelgeving

Categorie: 
Algemeen - VIPA