De organisatie-ondersteuning in de gevangenissen werd duidelijker geregeld in het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en het Besluit Vlaamse Regering van 13 december 2013.

Zorginspectie ging in het voorjaar 2016 na in welke mate en op welke manier de opdrachten van de organisatie-ondersteuners in de gevangenissen worden uitgevoerd.

Het rapport werd op 19 januari 2017 voorgesteld.

Categorie: 
Algemeen - Zorginspectie