Vanaf 1 januari 2014 werden de erkende Centra Algemeen Welzijnswerk samengevoegd tot 11 regionale CAW's met een basisaanbod van hulp- en dienstverlening in Vlaanderen, zoals bepaald in het Decreet van 8 mei 2009 en het uitvoeringsbesluit van 21 juni 2013.

Zorginspectie ging na welke weg de CAW ’s al hebben afgelegd en welke stappen nog gezet moeten worden. Het rapport werd op 19 januari 2017 voorgesteld.

Categorie: 
Algemeen - Zorginspectie