In haar Regeerakkoord en het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 wil de Vlaamse Regering lokale besturen ondersteunen om via het principe van lokale gezinscoaches een intensieve begeleiding op maat te realiseren voor kwetsbare gezinnen met kinderen die kampen met diverse problemen.

In het kader van de projectoproep ‘pilootprojecten lokale gezinscoaches’ van Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, dhr. Wouter Beke werden vijf projecten geselecteerd die waardevolle input kunnen leveren om tot een breed toepasbaar kader voor deze lokale gezinscoaches te komen. Het betreffen:

  • ILV (interlokale vereniging) Baldemore (met werkingsgebied Eerstelijnszone Baldemore)
  • Herenthout
  • Leuven (met werkingsgebied Eerstelijnszone Leuven)
  • Bilzen
  • Oostende

In het kader van de projectoproep ‘coaching en intervisie pilootprojecten lokale gezinscoaches werd hogeschool Odisee Brussel geselecteerd als begeleidingsinstantie. 

Meer informatie vindt u hier terug

Categorie: 
Algemeen - Welzijn en Samenleving