De gruwelijke feiten in Antwerpen laten niemand onberoerd. Iedereen, ook de Vlaamse overheid leeft mee met het verdriet van de ouders, familieleden en vrienden van het slachtoffer. Dergelijke gebeurtenissen roepen bij iedereen vragen of emoties op, ook bij personen die zelf slachtoffer waren van geweld of familie, vrienden of nabestaanden van slachtoffers. 

Iedereen die meer informatie nodig heeft, kan terecht op www.slachtofferzorg.be. Op die website is alle informatie en ondersteuning te vinden op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.

Website slachtofferzorg.be

De thema’s die aangeboden worden op website slachtofferzorg.be zijn:

 • Verwerken van een schokkende gebeurtenis: Zie bijvoorbeeld www.slachtofferzorg.be/aanranding-en-verkrachting
 • Wat moet je regelen
 • Waar kan je terecht
 • Informatie over de gerechtelijke procedure
 • Klacht indienen
 • Schadevergoeding
 • Een slachtoffer in je omgeving helpen
 • Informatie voor jongeren
 • Praten met de media
 • Contact met de dader
 • Informatie voor professionals
 • Slachtoffer in het buitenland

Slachtofferzorg in België

Slachtoffers kunnen ook terecht bij een dienst wanneer ze vragen hebben. Er zijn drie diensten in Vlaanderen die slachtofferzorg verlenen: 

 1. slachtofferbejegening,
 2. slachtofferonthaal
 3. en slachtofferhulp.

De politiediensten zijn bevoegd voor slachtofferbejegening en zullen bijstand verlenen vlak na de feiten. Slachtofferonthaal is een dienst bij de Justitiehuizen en biedt info en bijstand tijdens de gerechtelijke procedure. Slachtoffers kunnen ook voor psychosociale begeleiding en emotionele ondersteuning terecht bij slachtofferhulp in de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Zoek je een luisterend oor, dan is Teleonthaal (op het nummer 106) altijd bereikbaar.

Je vindt alle nodige info op de website slachtofferzorg.be. 

Hoe slachtofferzorg.be vermelden in de media?

Voor vermelding van slachtofferzorg.be wordt volgende tekst gesuggereerd:

‘Slachtofferzorg.be biedt informatie en ondersteuning voor slachtoffers, hun nabestaanden, vrienden en familie of getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag.’

Categorie: 
Justitiehuizen - Algemeen - Welzijn en Samenleving