Op 24 mei vond de Sociaalwerkconferentie plaats in The Egg in Brussel. Een event voor sociaal werkers, studenten sociaal werk en iedereen die bij het sociaal werk betrokken is. Duizend sociaal werkers zakten af naar Brussel om samen na te denken over wat sterk sociaal werk in de toekomst nodig heeft.

De kern van de boodschap uit deze conferentie is om het sociaal werk terug te brengen naar de beginselen: het realiseren van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Uit de conferentie kwamen 5 krachtlijnen voor sterk sociaal werk naar voor:

Verbindend werken

Sociaal werkers zijn perfect geplaatst om verbindend te werken. Door mensen te verbinden met elkaar, met hun buurt, met maatschappelijke instituties zoals scholen, worden ze versterkt. Niet alleen als individu of als groep, maar ook met de bedoeling om problemen collectief aan te pakken.

Laagdrempelig en nabij werken

Sociaal werkers zijn aanwezig in de leefwereld van kwetsbare mensen. Zowel in hun thuissituatie, als in buurtwerk, lokale dienstencentra, verenigingen waar armen het woord nemen, … werken sociaal werkers aanklampend. Daardoor wordt de agenda altijd samen met de betrokkenen bepaald.

Politiserend werken

Sociaal werkers waarborgen mee de toegang tot rechten en ze kaarten structurele factoren die sociale rechtvaardigheid belemmeren aan. Samen met de betrokkenen zoeken ze naar oplossingen en beïnvloeden ze het beleid.

Generalistisch werken

Door hun centrale plaats in de hulpverlening hebben sociaal werkers een helikoptervisie, een overzicht over situaties van kwetsbaren vanuit verschillende levensdomeinen. Door generalistisch te werken zijn sociaal werkers bruggenbouwers, kruispuntwerkers.

Procesmatig werken

In het werk van sociaal werkers staat proceslogica voorop. De uitkomst van het werk ligt nooit vooraf vast. Telkens spelen ze in op de concrete situatie en de ervaringskennis van betrokkenen. Inspraak en participatie staan daarbij centraal.

Deze krachtlijnen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en komen op verschillende manieren aan bod in alle sterke sociaalwerkpraktijken. Wil je meer lezen over deze krachtlijnen en sterk sociaal werk? Lees dan het volledige eindrapport uit het voortraject van de conferentie.

Geïntegreerd breed onthaal

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ziet de conferentie niet als een eindpunt: “Op basis van het eindrapport formuleren we beleidsacties, als antwoord op de aanbevelingen van professionals uit de sector. Deze acties zullen aangevuld en opgevolgd worden in overleg met sociaal werkers, gebruikers, opleidingen en onderzoekers.”

Tijdens de Sociaalwerkconferentie werden ook de resultaten van de projecten ‘geïntegreerd breed onthaal’ gepresenteerd. Projecten waarbij de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, centra algemeen welzijnswerk (CAW) en OCMW’s samenwerken om een kwalitatief onthaal voor alle burgers te realiseren. Door geïntegreerd breed onthaal kunnen er effectief meer rechten gerealiseerd worden.

Categorie: 
Algemeen