Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het decreet houdende de sociale kaart goedgekeurd. Dit geeft het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de nodige slagkracht om het instrument verder uit te bouwen en in te passen in de Vlaamse beleidsplannen. 

De sociale kaart zal zo dé brondatabank worden met de gegevens van alle zorgaanbieders. Enerzijds wordt de sociale kaart gekoppeld met bestaande bronnen – zodat informatie maar één keer opgevraagd moet worden - en anderzijds zullen zorgaanbieders gevraagd worden om zelf hun telefoonnummer, e-mailadres, website en openingsuren up-to-date te houden in de databank van de sociale kaart. Op die manier worden alle gegevens op één plek actueel gehouden en worden de zorgaanbieders niet langer overbevraagd vanuit verschillende kanalen. 

Meer informatie >>

Categorie: 
Algemeen