Studiowonen mogelijk voor dak- en thuislozen

Sinds 8/12/2022 is het wijzigingsbesluit van 2/09/2022 van kracht dat het VIPA-sectorbesluit voor het algemeen welzijnswerk aanpast aan de recente evoluties in residentiële opvang voor dak- en thuislozen en aan de ervaringen van de groepsopvang m.b.t. de CORONA-pandemie. 

In de residentiële opvang zien we een evolutie van gemeenschappelijke groepsopvang met privé- en gemeenschappelijke ruimtes naar meer individueel wonen met enkel privéruimtes. Om aan deze evolutie tegemoet te komen, voorziet dit besluit, naast de bestaande mogelijkheid van groepsopvang, ook de mogelijkheid van studio-wonen.

De CORONA-pandemie zette de voorbije jaren zware druk op de residentiële groepsopvang. Om in de toekomst de opvang meer CORONA-proof te kunnen organiseren, voorziet dit besluit ook dat in de bewonerskamers van de groepsopvang meer privéfuncties aanwezig zijn die moeten toelaten om beter in te spelen op dergelijke noodsituaties.

Meer info:

Categorie: 
VIPA