Met de subsidieoproep Innovatieve Partnerprojecten kunnen diverse culturele organisaties samenwerkingen aangaan met organisaties uit andere sectoren, o.a. welzijn en zorg. Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Culturele organisaties treden uit hun comfortzone en verleggen samen met de partners, uit gekende of ongekende sectoren, hun grenzen. 

De projectsubsidie bedraagt maximaal 20.000 euro en minimaal 7.000 euro per project. Het betrokken project mag geen dubbele subsidiëring genieten. De eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimaal 25% van de totale kosten.

Wanneer indienen?

Projectvoorstellen moeten uiterlijk woensdag 12 september 2018 worden ingediend via de KIOSK-applicatie.

Met de subsidieoproep ‘Innovatieve Partnerprojecten’ kunnen diverse culturele organisaties samenwerkingen aangaan met organisaties uit andere sectoren. De culturele partner doet de aanvraag en toont aan dat het project innovatief is.

In het andere geval is het wachten op het toekomstig bovenlokaal cultuurdecreet 2020 dat momenteel in voorbereiding is. Transversaliteit is daar een belangrijke factor. Ook hier zal de culturele actor de aanvraag moeten doen.

Meer informatie over de Innovatieve Partnerprojecten via deze link: https://cjsm.be/cultuur/themas/cultuur-en-economie/innovatieve-partnerprojecten.

Categorie: 
VIPA