Nationale Loterij

De Vlaamse Regering keurde op 10 november 2017 het besluit over de toekenning van de aanvullende subsidie van de Nationale Loterij goed.

De aanvullende subsidie van de Nationale Loterij kan nog worden toegekend binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen en bedraagt 20% van de VIPA-investeringssubsidie.

De volgende projecten komen in aanmerking voor de aanvullende subsidie:

  • de projecten met een subsidiebelofte of principieel akkoord verleend voor 31/12/2016;
  • de projecten met een gunstig advies van de co√∂rdinatiecommissie voor autofinanciering voor 31/12/2016 en nadat de subsidiebelofte werd verleend.
Categorie: 
Algemeen - VIPA