De voorbije dagen is de taskforce aan de slag gegaan om in overleg met de koepelorganisaties de (sub)sectoren en doelgroepen te bepalen voor wie een bezoekregeling kan uitgewerkt worden binnen de residentiële voorzieningen. Het gaat onder meer over voorzieningen voor jeugdhulp, personen met een handicap, residentiële (woon-)zorgvormen en revalidatieziekenhuizen. 

De komende dagen gaat de projectgroep binnen de taskforce verder aan de slag om gedeelde richtlijnen vorm te geven, volgens een drieledig uitgangspunt: 

  • De gezondheid van alle betrokkenen: we willen in elk geval de kwetsbare groepen beschermen en nieuwe besmettingen van COVID-19 vermijden, ook bij personeel en bezoekers.   
  • Het psychosociaal welbevinden van bewoner/cliënt en van wat hij/zij verkiest.  
  • Mogelijkheden van het personeel en de organisatie: in sommige voorzieningen is de belasting momenteel zeer groot. Het bezoek moet realiseerbaar zijn voor de voorziening en het beschikbare personeel.  

Bezoek onder voorwaarden

Algemene elementen en voorwaarden voor de bezoekregeling worden de komende dagen verder concreet uitgewerkt. Er zal respect zijn voor de diversiteit van onze sectoren, zowel rond de voorwaarden om bezoek mogelijk te maken als rond de timing voor de opstart van het bezoek. De taskforce gaat ervan uit dat de eerste bezoekrichtlijnen voor de eerste sectoren in de loop van volgende week zullen beslist worden. Elke voorziening krijgt dan de mogelijkheid en de nodige tijd om het bezoek binnen het vastgestelde kader te organiseren.  

Concreet zullen de mogelijkheden van het gebouw en de keuzes rond bijvoorbeeld toegang en registratie bepalen hoe de bezoekregeling zal georganiseerd worden. Daarbij zal ook rekening gehouden worden met het gebruik van onder andere mondmaskers en de mogelijkheid om voldoende afstand te bewaren. Hierbij zullen ook voorwaarden bepaald worden, zoals vrij zijn van ziekte. Wie wanneer op bezoek kan gaan, zal in fases gerealiseerd en gecommuniceerd worden. Deze concrete elementen worden nu per (cluster van) (sub)sectoren verder uitgewerkt.  

Bestaande maatregelen 

We benadrukken dat er op dit moment al verschillende inspanningen gedaan worden om familiale contacten in de residentiële voorzieningen te organiseren. Voorzieningen zoals woonzorgcentra zoeken en vinden bijvoorbeeld creatieve manieren om contact te houden met het thuisfront. Bewoners face-timen, skypen en bellen met familie, babbelen achter glas in een babbelbox met familie. Er zijn zelfs woonzorgcentra die een stelling bouwen tot aan de terrassen van bewoners om hen dichter in contact te brengen met familie. 

Categorie: 
Taskforce