Psychosociaal welzijn van het personeel en de bewoners in zorgvoorzieningen is zeer belangrijk voor de taskforce. Daarom gaf het de opdracht om het aanbod aan psychosociale ondersteuning via één kanaal toegankelijk te maken. Daarvoor is nu de website dezorgsamen.be aangevuld. Vandaag is dat platform beschikbaar voor iedereen die werkt in zorg en welzijn.  

“Eén van de acties van de taskforce is de uitbreiding van het informatieplatform www.dezorgsamen.be, dat het mentaal welbevinden van alle medewerkers in zorg en welzijn gericht wil ondersteunen.

www.dezorgsamen.be is er voor iedereen die werkt in zorg en welzijn, ongeacht hun statuut, functie of de setting waarin ze werken”, vertelt Karine Moykens. Medewerkers kunnen er antwoorden vinden op vragen zoals ‘hoe zorg ik voor mezelf’, ‘hoe zorgen we als collega’s voor elkaar’, ‘hoe zoek ik directe hulp, …?’. Medewerkers worden ook begeleid naar een vervolgaanbod aan ondersteuning wanneer daar nood aan is: 

  • Opvang binnen de eigen organisatie 
  • Telefonische contactname of chat met nulde en eerstelijnsdiensten 
  • Kortdurende behandeling bij psychologen  
  • Meer gespecialiseerde behandeling 
  • Mobiel trauma team 

www.dezorgsamen.be wil ook de directe sociale omgeving (partner, familie, vrienden, collega’s) van de medewerkers uit zorg en welzijn ondersteunen in hun rol als eerste helper. Vanaf begin mei worden er interactieve webinars aangeboden rond relevante thema’s voor de medewerkers in zorg en welzijn en hun steunfiguren. Dit past ook binnen het actieplan Mentaal Welzijn (Zorgen voor Morgen) dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

‘Outbreak support’ voorzieningen wordt uitgebreid 

“Voorzieningen zitten vaak nog met vragen over hoe ze het best omgaan met besmettingen van personeel of bewoners” zegt Karine Moykens. “Er zijn algemene richtlijnen, maar vaak is er nood aan meer individuele ondersteuning, in de vorm van advies of het aanreiken van hulpbronnen.”  

De Vlaamse overheid heeft daarom een dubbele werking uitgebouwd, waarbij ondersteuning centraal staat. Er is enerzijds een 24/7 telefonische permanentie waar voorzieningen met vragen terecht kunnen. Na de piek in de beginperiode van de uitbraak komen nu gemiddeld nog een 50-tal vragen per dag binnen. Omdat iedereen stilaan van de basiselementen op de hoogte is, worden de vragen ook steeds meer gespecialiseerd.

Anderzijds worden voorzieningen ook actief gecontacteerd wanneer uit de monitoring blijkt dat het aantal besmettingen fel gestegen is. Hierbij wordt de situatie in kaart gebracht, met aandacht voor eventuele alarmerende signalen. Als een meer gespecialiseerd advies nodig is, adviseren specialisten de voorziening telefonisch. Indien nodig gaan medewerkers van de Vlaamse overheid ter plaatse om samen de situatie te bekijken. “Centraal bij deze plaatsbezoeken staat dat we daar zijn om samen met hen te bekijken op welke essentiële vlakken de zorg dreigt te kapseizen, en hoe we daarbij kunnen ondersteunen of ondersteuning helpen zoeken,” zegt Karine Moykens

Sinds de start begin april werden al 303 voorzieningen bevraagd, kregen 183 voorzieningen gespecialiseerd advies en werd 54 keer ter plaatse gegaan. In de periode na de plaatsbezoeken worden de voorzieningen ook actief opgevolgd.  

Deze werking is momenteel enkel actief voor de woonzorgcentra en de thuislozensector, maar wordt uitgebreid naar andere collectieve woon/zorgvormen. De voorzieningen voor personen met een handicap zijn daarbij prioritair en starten op maandag 27 april 2020. 

Categorie: 
Taskforce