Omwille van een te grote instroom van aanvragen planadvies kinderopvang ziet het VIPA zich genoodzaakt om vanaf 1 mei 2018 een tijdelijke stop in te lassen op het indienen van dergelijke aanvragen.  Tot nader bericht zal het VIPA geen nieuwe aanvragen voor planadvies kinderopvang behandelen.  De reeds ingediende aanvragen worden wel verder behandeld. Voor meer informatie over je reeds ingediende aanvraag kan je steeds contact opnemen met Inge De Boever (02-553 06 03).  

Intussen kan u met de rekenmodule kinderopvangplaatsen en de afvinklijsten een zelfevaluatie voor uw project uitvoeren om in te schatten of uw project aan de minimale vereisten voor een kinderopvangplaats voldoet.  Voor bouwtechnische vragen kan je steeds contact opnemen met onze bouwtechnisch adviseur Hans Peeters.

Als de behandeling van nieuwe aanvragen terug opstart, laten we u dit via de VIPA-website weten.

Categorie: 
VIPA