In het kader van de voorbereiding van een aanvraag tot het bekomen van investeringssubsidies is het aangewezen om voorafgaandelijk in overleg te treden met VIPA. Omwille van capaciteitsproblemen kan VIPA vanaf begin oktober tot eind dit jaar niet ingaan op concrete vragen om een dergelijk vooroverleg en planbespreking te organiseren. Pas vanaf begin volgend jaar kunnen dergelijke overlegmomenten opnieuw plaats vinden. Uw vraag daartoe kan u richten aan bouwtechnisch_team_vipa@wvg.vlaanderen.be. Het overlegmoment zelf zal wel al ingepland worden. Uitzonderingen worden gemaakt voor de sector kinderopvang en voor aankoopdossiers.

 
Categorie: 
Algemeen - VIPA