Tijdvoorjerelatie.be bundelt info over relatie-ondersteuning

Een relatie moet je koesteren, maar in elke relatie kan het al eens wat minder goed gaan. Op de website ‘tijdvoorjerelatie.be’ wordt het brede aanbod aan relatieondersteuning in Vlaanderen beter toegankelijk maakt. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Voor veel relaties kan een beetje meer tijd en aandacht voor elkaar al wonderen doen. Als dit niet volstaat, is het belangrijk dat mensen de weg vinden naar hulp. Deze campagne zorgt ervoor dat mensen de snelste weg vinden naar die hulp en ondersteuning.” De campagne is een vervolg op Donderdag date-dag.

Website brengt breed aanbod in kaart

Daar waar de campagne in 2016 de nadruk legde op het ‘tijd maken voor elkaar’, ligt de focus nu op ‘het zoeken van hulp’. De preventieve boodschap blijft behouden, maar tijdig hulp vragen als het niet goed meer lukt, is minstens even belangrijk. Ook dat is immers niet vanzelfsprekend. Een goed gesprek met iemand uit de nabije omgeving kan al ondersteunend zijn. Als dat niet volstaat, kan je de stap zetten naar professionele hulp.

De website ‘tijdvoorjerelatie.be’ is aangevuld met informatie over diverse vormen van hulp en ondersteuning. Naast het hulpverlenend aanbod voor relatieproblemen en echtscheiding wordt ook een link gelegd naar het vormingsaanbod.

‘Tijdvoorjerelatie.be’ geeft niet alleen adressen en links naar specifieke sites weer. Tips en informatie op de website zelf zorgen ervoor dat de bezoeker zelf aan de slag kan en een vorm van hulp krijgt. De getuigenissen van personen die geholpen werden, maken de website herkenbaar voor het grote publiek.

Belang van relatieondersteuning

Of je wel of niet gelukkig bent, hangt van verschillende factoren af. Toch schijnt er één factor te zijn die wel heel belangrijk is: persoonlijke relaties. Natuurlijk spelen daarbij niet alleen partnerrelaties een rol, maar ze zijn wel mee bepalend.

Ook kinderen vinden in een positief gezinsklimaat een sterke basis voor hun welbevinden en ontwikkeling. Elke vorm van relatieondersteuning heeft dus ook op dat vlak een preventief effect.

Deze campagne wil boven alles relatieproblemen bespreekbaar maken en waar nodig de weg wijzen naar hulp.

Categorie: 
Algemeen