VIPA lanceert vandaag eVIPA. eVIPA is het loket waar WVG-voorzieningen al hun aanvragen voor een VIPA-investeringsbetoelaging op één plaats online kunnen indienen, raadplegen en opvolgen in elke fase van de VIPA-procedure. 

Om alles in goede banen te leiden, voeren we eVIPA in verschillende fases in:

 • FASE 1 - vanaf 30/09/2021
  • kunnen voorzieningen voor projecten in de klassieke betoelaging die nog geen subsidiebelofte hebben gekregen hun dossier(gegevens) invoeren, raadplegen en opvolgen in eVIPA
  • kunnen voorzieningen voor projecten:
   • in de klassieke betoelaging die al wél een subsidiebelofte hebben gekregen,
   • in de alternatieve betoelaging
   • in de procedure bijzondere uitrusting
    ​hun dossiergegeven(s) raadplegen en opvolgen, maar nog geen dossier(gegevens) invoeren in eVIPA
 • FASE 2 - vanaf 8/11/2021 kunnen voorzieningen voor projecten:
  • in de klassieke betoelaging die al wél een subsidiebelofte hebben gekregen
  • in de procedure bijzondere uitrusting
   ​hun dossier(gegevens) invoeren in eVIPA
 • FASE 3 - vanaf een nog te bepalen latere datum kunnen voorzieningen met projecten:
  • in andere VIPA-betoelagingsprocedures (o.a. de forfaitaire betoelaging, de klimaatsubsidies, subsidies voor agressiemaatregelen, …) hun dossier(gegevens) invoeren, raadplegen en opvolgen in eVIPA.  Meer info hierover volgt later.

Welke betoelagingsprocedure van toepassing zijn op welke sectoren of voorzieningstypes vindt u op de VIPA-website.

Zo evolueert eVIPA geleidelijk naar 1 digitaal loket voor alle VIPA-dossiers met een efficiënte dossierstroom en de mogelijkheid voor de klant om zijn VIPA-aanvraag zelf online op te volgen.

Mocht u vragen hebben over eVIPA, contacteer ons via evipa.helpdesk@vlaanderen.be.

Categorie: 
Algemeen - VIPA