Vanaf 2017 vormen kantoren, scholen en de ‘Andere Specifieke Bestemmingen’ (ASB) samen de ‘niet-residentiële gebouwen’ in het kader van de energieprestatieregelgeving. Deze gebouwen worden benoemd als EPN-eenheden waarbij EPN staat voor de ‘EnergiePrestatie van Niet-residentiële gebouwen’. Welke EPB-eisen daarvoor gelden, ziet u in de EPB-eisentabel.

De term ‘niet-residentieel’ betekent niet dat gebouwen in de zorgsector met nachtverblijf niet in deze methode worden opgenomen. Ook zorggebouwen met een residentieel karakter kunnen gelden als EPN-eenheid. De specifieke E-peil-eis voor een EPN-eenheid hangt af van de verschillende functies in dat gebouw: gezondheidszorg met verblijf, handelsfunctie, logeerfunctie,… .

Er zijn in totaal 18 verschillende functionele delen gedefinieerd.

Meer info op: http://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen of op: http://www.energiesparen.be/epb/prof/epn

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen