Vanaf 2023 wijzigt opmaak EPC Publiek

Vanaf 2023 wordt het EPC voor publieke gebouwen vervangen door het EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR). Het EPC NR is vanaf dan verplicht bij de overdracht (verkoop, erfpacht, opstalrecht,…) en verhuur van elk niet-residentieel gebouw (publiek en niet-publiek).

Vanaf 1 januari 2024 is het EPC NR algemeen verplicht voor grote publieke gebouwen en grote overheidsgebouwen (> 500 m²), dus ook zonder overdracht of verhuur. Dat betekent dat elk groot publiek gebouw en elk groot overheidsgebouw (> 500 m²) op 1 januari 2024 over een EPC NR moet beschikken. Vanaf dan gelden de bestaande EPC’s Publiek niet meer.

UITZONDERING:

Tot uiterlijk 1 januari 2025 kan voor kleine publieke gebouwen (< of = 500 m²) een EPC Publiek gebruikt worden, op voorwaarde dat de metingen opgestart zijn voor 1 januari 2023 en dat het EPC Publiek uiterlijk op 1 februari 2024 werd ingediend.

 

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen