Dit besluit brengt een aantal verduidelijkingen aan in het regelgevend kader voor de subsidiëring van de infrastructuur van de ziekenhuizen.

Deze verduidelijkingen hebben onder meer betrekking op:

  • aanpassen begrippenkader;
  • welke bedden, plaatsen en eenheden in de berekening van het strategisch forfait ingecalculeerd mogen worden;
  • feit dat een centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie als eenheid wordt beschouwd voor de bepaling van het instandhoudings- en het strategisch forfait;
  • de bepaling en de berekening van het instandhoudingsforfait;
  • een afwijkingsbepaling m.b.t. het procedurebesluit voor de dringende of onafwendbare investeringen
  • de oppervlakte van de ondersteunende diensten en functies;
  • een correctie aan de bijlage m.b.t. berekeningsmethodiek.

Hierbij vindt u:

Categorie: 
VIPA - financiering