WZC-Sint-Antonius

Wat is gemiddelde bouwkost voor een nieuwbouw of verbouwing? En in welke mate verschilt die volgens  provincie of sector? Wat is het aandeel van de verschillende bouwkostcomponenten in het geheel?

VIPA vond dat het tijd was om op deze en nog vele andere vragen een antwoord te bieden. Daarom werd vorig jaar een bouwkostbevraging in de sectoren voor personen met een handicap en de ouderenzorg uitgevoerd.

Het resultaat is een studie van 193 verschillende projecten, die inzicht biedt in onder meer:

  • de gemiddelde bouwkost per m²;
  • de verdeling van de bouwkost per m² volgens projectfase, zowel in euro als procentueel;
  • de verdeling van de bouwkost per provincie;
  • de subsidiepercentages, ook verdeeld per provincie en opgesplitst volgens nieuwbouw, verbouwing, enz. ... .

Daarnaast krijgen de bevraagden waarvoor een relevante benchmarking mogelijk is een individuele fiche waarbij de bouwkostelementen in cijfers en grafisch worden vergeleken met de referentiegroep.

Voor meer info over dit rapport kan u contact opnemen met:
Nico Vermeiren, financieel adviseur

Categorie: 
Algemeen - VIPA