De Vlaamse Regering heeft op 14 december 2018 de investeringsdossiers van verschillende ziekenhuizen (OPZ Geel, AZ Sint-Lucas Brugge, Sint-Jozefkliniek Pittem, Dr. Guislain Gent, Kliniek Heilige Familie Kortrijk, PC Sleidinge, UZ Brussel, het KEI Oostduinkerke en ZNA Middelheim) aanvaard voor dringende of onafwendbare investeringen. Deze beslissing is in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 over de subsidiëring van ziekenhuisinfrastructuur.  

Hier vindt u een lijst van de ziekenhuisdossiers die in 2018 een strategisch forfait kregen toegekend (excel-bestand).

Categorie: 
VIPA - financiering