Persbericht - De Vlaamse slachtoffercoördinator zal zorgen voor de coördinatie van de psychosociale nazorg aan slachtoffers van terreuraanslagen en rampen door Vlaamse en Brusselse diensten. De noodzaak van een coördinatiefunctie die de hulp aan slachtoffers na dergelijke omvangrijke gebeurtenissen overziet en samenbrengt werd aangevoeld na de terreuraanslagen en rampen de voorbije jaren.  Doel is dat de organisaties hun hulp aan slachtoffers tijdens en tot ver na de feiten beter op elkaar afstemmen, zodat slachtoffers kunnen rekenen op een betere dienstverlening.

Na de aanslagen van 22 maart 2016 nam het Steunpunt Mens en Samenleving een centrale rol op in de psychosociale zorg voor de slachtoffers, in de latere fase na de gebeurtenissen. Dat wordt nu bestendigd in de functie van een slachtoffercoördinator. Deze coördinator heeft als opdracht een draaiboek te maken en een netwerk uit te bouwen met alle diensten in Vlaanderen en Brussel die in die nafase een vorm van hulpverlening voorzien voor slachtoffers. De coördinator zal er ook voor zorgen dat die diensten met elkaar communiceren en informatie uitwisselen. Wanneer zich een ramp of terreuraanslag voordoet, zal deze coördinator ook ingezet worden in communicatie naar de bevolking toe.

Psychosociaal interventieplan

Bij rampen en terreuraanslagen kan de FOD Volksgezondheid het psychosociaal interventieplan activeren dat medische zorg én psychosociale hulp aanbiedt aan slachtoffers. De psychosociale hulpverlening aan slachtoffers wordt al in de eerste uren en dagen na de feiten opgestart. Dit gebeurt door onder meer het Rode Kruis of politie.  Ook in een latere fase, in de weken en maanden na een ramp of terreuraanslag, en ook nog veel langer indien nodig zorgt het interventieplan er voor dat een slachtoffer ook de nodige ondersteuning krijgt. Deze ondersteuning wordt nu ook al geboden door verschillende diensten en organisaties in Vlaanderen en Brussel, maar dit kan nog beter afgestemd worden op elkaar.

De slachtoffercoördinator zal ook op beleidsvlak aanbevelingen formuleren vanuit de ervaringen. Deze coördinator zal zelf geen individuele ondersteuning aan slachtoffers geven. Slachtoffers, nabestaanden, getuigen en hun omgeving kunnen voor individuele vragen bij de bestaande diensten terecht (Dienst slachtofferonthaal, CAW, …).

Slachtoffers krijgen bijstand bij de inzage in het dossier van de aanslagen

De onderzoekrechters die het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 voeren, hebben beslist dat de slachtoffers nu al, tijdens het nog lopende onderzoek, het gerechtelijk dossier kunnen inkijken. Justitieassistenten van de dienst slachtofferonthaal zullen de slachtoffers bijstaan wanneer zij die inzage krijgen. Dat start begin april.

Nog meer informatie op slachtofferzorg.be

De website slachtofferzorg.be helpt mensen die slachtoffer werden van een verkeersongeval, misdrijf, ramp of aanslag (en hun naasten) en biedt info en ondersteuning over hun rechten als slachtoffer en de mogelijke stappen die ze als slachtoffer zelf kunnen zetten naar hulp. De website biedt informatie en ondersteuning op praktisch, juridisch en emotioneel vlak.

------------------------------------

Slachtoffers, nabestaanden, getuigen en hun naasten kunnen gratis terecht bij de CAW voor slachtofferhulp. Slachtofferhulp kan hen emotionele ondersteuning en begeleiding bieden bij de verwerking van de gebeurtenis, administratieve en praktische ondersteuning en juridische informatie en advies. De hulpverleners van de CAW zijn telefonisch bereikbaar via het gratis nummer 0800 13 500. Volwassenen kunnen chatten met een hulpverlener via www.caw.be/contacteer-ons/chat/ Jongeren kunnen chatten met een hulpverlener via www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/

Slachtoffers kunnen ook gratis terecht bij de dienst slachtofferonthaal van het justitiehuis voor ondersteuning tijdens de gerechtelijke procedure. De dienst slachtofferonthaal kan de slachtoffers immers informatie verstrekken over hun dossier en hen bijstaan tijdens verschillende momenten van de gerechtelijke procedure (bv. bij de inzage van het dossier, de teruggave van overtuigingsstukken, de zittingen, …)

Iedereen die nood heeft aan een luisterend oor kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 gratis en anoniem terecht bij Tele-Onthaal. Tele-Onthaal is telefonisch bereikbaar op het gratis nummer 106. Chatten met Tele-Onthaal kan via www.tele-onthaal.be

Categorie: 
Algemeen