De communicatie van de Nationale Veiligheidsraad gisterenavond over het opnieuw toelaten van een bezoeker in een residentiele voorziening, heeft voor veel emotionele reacties gezorgd. Enerzijds hoop en verwachting en anderzijds angst en commotie. De taskforce heeft kennis genomen van deze beslissing en heeft zich vandaag, mede op vraag van Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke, gebogen over de impact van deze aanbeveling.

De taskforce is van mening dat op dit moment de voorwaarden om op een veilige en haalbare manier uitvoering te geven aan deze aanbeveling van de Nationale Veiligheidsraad niet vervuld zijn. Om die reden blijven de bestaande regelingen in verband met de bezoekmogelijkheden in alle zorgsectoren tot nader order gelden.

De taskforce heeft zich geëngageerd om zo snel als mogelijk te bepalen voor elke (sub)sector welke voorwaarden moeten vervuld zijn om bezoek in de residentiële zorgvoorzieningen terug mogelijk te maken. Hierbij zal ze rekening houden met de veiligheid van bewoners en hun familie evenals met de werklast en de veiligheid van het personeel.

Dit alles vanuit een gedeelde bekommernis voor het psychosociaal welzijn van alle betrokkenen. “De taskforce is er zich van bewust dat een perspectief moet geboden worden, zowel aan de personeelsleden als aan de bewoners en hun familie. De fysieke veiligheid en het mentale welzijn van de bewoners/cliënten en het personeel is en blijft de eerste prioriteit”, zegt Karine Moykens, voorzitster van de taskforce.

Bestaande inspanningen voor sociaal contact 

Er worden in de residentiële voorzieningen op dit moment verschillende inspanningen geleverd door het personeel om familiale contacten te behouden. Zo is bezoek mogelijk in palliatieve situaties en in crisissituaties.

Inzetten van diensten voor gezinszorg en thuisverpleging voor de zorg voor COVID-19 patiënten

Om de uitbraak van het coronavirus in de thuiscontext te beheersen, moet de thuiszorg zich organiseren in cohorten. Cohortzorg houdt in dat een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de (huis)arts als potentieel besmet beschouwd worden.

Vanaf vandaag kunnen nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. De thuiszorg voor die patiënten zal dan gebeuren door de gecohorteerde teams van verzorgenden en verpleegkundigen.

Ook de schakelzorgcentra en woonzorgcentra kunnen via de provinciale 0800-numers de hulp vragen van de cohortteams uit de thuiszorg. Meer info vind je op https://www.zorg-en-gezondheid.be/cohortzorg-in-thuiszorg.

Categorie: 
Taskforce