De Vlaamse Regering keurde op 24 november 2017 principieel een besluit goed waardoor de zorgsector energieprestatiediagnoses kan laten uitvoeren om zo zijn energieverbruik terug te dringen. De goedkeuring volgt op de ondertekening van een klimaatengagement eerder dit jaar door Vlaams minister Jo Vandeurzen samen met acht koepelorganisaties, het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het VIPA. De Vlaamse Regering trekt voor de energieprestatiediagnoses alvast 5 miljoen euro uit.

Meer info vindt u in het persbericht van minister Vandeurzen.

Hierbij vindt u ook het principieel goedgekeurde Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het klimaatplan voor zorginfrastructuur.  Dit principieel goedgekeurde besluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

U kunt ook steeds contact opnemen met:

Categorie: 
Algemeen - VIPA