De Vlaamse Regering heeft op 30 oktober 2020 naar aanleiding van de heropleving van het COVID-19 virus,  de civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid verlengd van 30 oktober 2020 t.e.m. 27 februari 2021.  

Dit besluit verlengt de periode van tijdelijke vrijstelling van de vergunningsplicht voor de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen. Deze vrijstelling geldt nu t.e.m. 27 februari 2021.

Alle informatie vindt u op de website van Departement Omgeving.

Categorie: 
VIPA