Er is opnieuw sprake van een (zij het klein) risico op elektriciteitstekorten tijdens de wintermaanden. Bij een tekort aan elektriciteit treedt een nationaal afschakelplan in werking, waarbij in bepaalde gebieden de elektriciteit wordt uitgeschakeld. Uiteraard zou de afschakeling van de elektriciteit grote gevolgen kunnen hebben voor welzijns- en zorgvoorzieningen en voor individuele patiƫnten van hulpverleners in een regio.

Algemene informatie over het afschakelplan, zoals wanneer het in werking zou treden en welke straten of regio's dan afgeschakeld worden, vindt u op de website van de FOD Economie.

Adviezen voor welzijns- en zorgvoorzieningen:

  • Ga na wat de autonomie is van uw voorziening in het geval van een elektriciteitsonderbreking.
  • Controleer en actualiseer uw noodplan. Het is aan te raden om de maatregelen in geval van een elektriciteitsuitval op te nemen in het interne noodplan van uw voorziening, met onder andere aandacht voor voldoende personeel en mantelzorgers in het geval van een afschakeling van de elektriciteit.
  • Beschikt u over een noodstroomgenerator, controleer of deze naar behoren werkt en welke delen van uw voorziening er wel en niet op zijn aangesloten.
Categorie: 
Algemeen