Het Steunpunt Milieu en Gezondheid onderzocht bij 610 Vlaamse jongeren de invloed van de binnen- én de buitenomgeving op de gezondheid en op de concentratie aan vervuilende stoffen in het lichaam. Tijdens twee webinars, op 20 en 26 januari 2021, komt u alles te weten over de resultaten én kan u meedenken over mogelijke beleidsvoorstellen en acties om met de resultaten aan de slag te gaan.

Op de website van Milieu en Gezondheid vindt u meer info over:

Categorie: 
VIPA - gezonde zorginfrastructuur