Overzicht nieuwsberichten

De Vlaamse Regering keurde een nooddecreet rond de vrijstelling van een vergunningsplicht voor de bouw van ziekenhuizen goed.

Nu face-to-facecontacten beperkt of verboden zijn, vormt online communiceren een alternatief in zorg en welzijn. De vraag naar het aanbieden van de dienstverlening via online tools is groot. De uitdaging blijft om professioneel te blijven werken. Maar hoe kies je als organisatie nu de meest geschikte tool voor bijvoorbeeld het delen van privacygevoelige informatie? En welke tools zijn al voorhanden? 

Naar aanleiding van de World Social Work Day op 17 maart werd vannacht in Mechelen een muur volgeplakt met affiches met slogans over sociaal werk. Op 17 maart zetten sociaal werkers hun activiteiten in de kijker en vieren ze het sociaal werk. Vandaag wordt internationaal en dit jaar voor het eerst in gans Vlaanderen aandacht gevraagd voor het waardevolle werk dat sociaal werkers elke dag verrichten. Ook al had iedereen zich dat vandaag anders voorgesteld.

Persbericht - Algemeen wordt aangenomen dat samengestelde gezinnen complexer zijn en minder geborgen, en dat dit een negatieve impact heeft op de kinderen in het gezin. Geldt dit ook in Vlaanderen waar één op de tien gezinnen een samengesteld gezin is? Samengestelde gezinnen zien er weliswaar anders uit, maar functioneren net zo goed als andere gezinnen. Zo blijkt uit onderzoek van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin waarin samengestelde gezinnen uitgebreid onder de loep werden genomen.

Abonneren op Nieuws

Pagina's