Overzicht nieuwsberichten

Op 1 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering het regiodecreet goed. Daarmee wordt het Vlaams Gewest ingedeeld in 15 referentieregio’s. Elke gemeente behoort tot 1 referentieregio.
Om congruentie te bekomen op alle bestuursniveaus engageert ook de Vlaamse Overheid zich om de samenwerkingsverbanden die door Vlaanderen gestimuleerd of opgelegd worden, te organiseren volgens de referentieregio’s.
Dit heeft bijgevolg ook een impact op de werkingsgebieden van de centra voor algemeen welzijnswerk en de samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal.

Vandaag gaat de #iktrekhetmijaan campagne, vroeger beter bekend als Dikketruiendag, van start. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) steunt deze campagne en registreerde zich ook als deelnemer. De campagne loopt van 9 tot 19 februari 2023 en moedigt iedereen aan om tijdens die periode hun klimaatinspanningen in de kijker te zetten.  

Abonneren op Nieuws

Pagina's