Overzicht nieuwsberichten

Er wordt werk gemaakt van een nieuw strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2020-2025, dat inzet op een responsabiliserende begeleiding van delinquenten, op werken aan schuldinzicht, op re-integratiebevordering en op recidivebeperking. De 5 transversale doelstellingen voor dit plan werden, op voorstel van minister Demir,  op 24/04/2020 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Familiaal geweld is in veel gezinnen een harde realiteit. Door de coronacrisis valt het openbaar leven stil en zijn gezinnen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan dagelijkse structuur en sociaal isolement kunnen in combinatie met angst en stress tot meer spanningen in gezinnen leiden, of tot geweld. Het is dan ook belangrijk dat de hulpverlening deze gezinnen blijft bereiken. Ook u kunt hier al lokaal bestuur een rol in spelen door deze gezinnen te informeren en toe te leiden naar het hulpaanbod.

Abonneren op Nieuws