Overzicht nieuwsberichten

Sinds 1 januari 2024 is het toepassingsgebied van de verlaagde btw-tarieven voor een aantal zorgsectoren waaronder personen met een beperking en jeugdhulp uitgebreid.

Abonneren op Nieuws

Pagina's