Onderzoek over 'lokaal sociaal beleid':

Het Vlaamse sociaal huis vergeleken met inspirerende praktijken uit andere Europese landen
Dit onderzoek vertrok van de vraag hoe de toegang tot sociale dienstverlening in andere Europese landen wordt georganiseerd. In Vlaanderen wordt in dit verband het Sociaal Huis als instrument gehanteerd, maar het is onduidelijk of een soortgelijk instrument in andere Europese landen gebruikt wordt en of er alternatieven bestaan.

In dit onderzoek staan volgende onderzoeksvragen centraal:

  • Welk beleidsniveau is voornamelijk verantwoordelijk voor het toegankelijk(er) maken van sociale dienstverlening?
  • Vindt men het loketidee - naar analogie met het Sociaal Huis – ook terug in de andere landen?
  • Zijn er alternatieve organisatievormen terug te vinden om de burger te informeren en/of door te verwijzen?
  • Werd de gekozen aanpak in het betreffende land met behulp van wetenschappelijk verantwoorde methoden geëvalueerd?
  • Wat zijn de resultaten van de geëvalueerde organisatievormen op vlak van effectiviteit en/of doelmatigheid?