Onderzoek naar ouderen/-beleid is een integraal deel van de opdracht van het departement. In 2014 werd gestart met het onderzoek ‘Sporen naar duurzame mantelzorg’. Uit dit onderzoek blijkt dat oudere personen in belangrijke mate gebruikers en in toenemende mate ook verleners van mantelzorg zijn.

In 2013 werd een literatuurstudie verricht naar ‘innovaties in de zorg voor kwetsbare ouderen’.

In de periode 2009-2010 werd samen met onderzoekers van LUCAS en VUB een onderzoek verricht naar de invloed van individuele kenmerken en omgevingskenmerken op het formeel thuishulpgebruik door ouderen. Over de resultaten van dit onderzoek werd gerapporteerd in ‘De sociale staat van Vlaanderen 2009’ (Vanderleyden, Callens & Noppe, 2009) en in twee tijdschriftartikels: