Sociaal werkers en hun organisaties zoeken manieren om de resultaten en meerwaarde van hun werk zichtbaar te maken. Daarnaast dienen sociaalwerkpraktijken zich te verantwoorden door aan te tonen of en welke de ‘impact’ ze realiseren. Tijdens de eerste sociaalwerkconferentie werd impactevaluatie naar voor geschoven als een van de grote uitdagingen waar het hedendaagse sociaal werk mee geconfronteerd wordt.

Er is nood aan een referentiekader voor impactevaluatie dat afgestemd is op de eigenheid van het sociaal werk. Met deze actie willen we het brede werkveld ondersteunen in de zoektocht naar nieuwe evaluatie-, leer- en verantwoordingsmechanismen. We doen dit door op maat van sociaalwerkpraktijken een visie op impactevaluatie te ontwikkelen, daarin passende methoden en technieken voor te stellen, samen met suggesties op welke manier die praktisch in te zetten. De actie is gegroeid uit de stakeholdersmeeting rond impactevaluatie en impactgedreven handelen van 28 mei 2020 en wordt mee gedragen door KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Karel De Grote Hogeschool en SAM vzw, steunpunt Mens en Samenleving.

Neem deel aan onze enquête rond impactevaluatie

In nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkelt een team van onderzoekers van Universiteit Antwerpen, SAM - steunpunt Mens en Samenleving, KU Leuven en Karel De Grote Hogeschool een visie op impactevaluatie in Sociaal Werk. Ze hopen daarmee het brede werkveld te ondersteunen in de zoektocht naar nieuwe verantwoordingsmechanismen.

Het onderzoeksteam is benieuwd naar jullie ervaringen met impactevaluatie. Op welke manier brengt jouw organisatie haar impact in beeld? Welke aanpak werd gehanteerd? Wie werd daarbij betrokken? Waar botsen jullie tegenaan?

Deel je ervaringen via deze enquête: samen maken we het verschil!

Speerpunten van de actie Impactevaluatie

1. De opmaak van een visietekst.

Het team van onderzoekers ontwikkelt een visie op impactevaluatie in Sociaal Werk, gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie. De ontwerptekst van een visienota wordt voorgelegd aan de stakeholders en één of meerdere regionale platforms. Hun feedback wordt verwerkt in de uiteindelijke visienota  die voorgesteld wordt op de Sociaalwerkconferentie in mei 2022.

2. Inventaris en analyse van bestaande tools.

We verzamelen meet- en evaluatie-instrumenten die geschikt blijken voor de sociaalwerkpraktijk. Dit betekent concreet: praktisch haalbaar en passend binnen de visie. We analyseren een aantal praktijken van impactevaluatie in Sociaal Werk met aandacht naar de wijze waarop ze omgaan met, en antwoorden formuleren op conceptuele, methodologische en praktijkgerichte vragen. De vijf praktijken in kwestie worden betrokken in een lerend netwerk. Met twee sociaalwerkpraktijken, met name:  Trasfer Secundair (schoolopbouwwerk in Mechelen) en ambulante woonbegeleiding (CAW Antwerpen en Oost-Vlaanderen), gaan we aan de slag middels een actie-onderzoek. We gaan na wat zij verstaan onder impactevaluatie en impactgedreven handelen, welke impact ze willen realiseren, en hoe die dan in kaart te brengen. Inzichten uit die analyses en het actie-onderzoek voeden het lerend netwerk, visienota 2.0 en de opmaak van roadmaps voor impactevaluatie.

3. Opzet van een lerend netwerk.

In een lerend netwerk wordt opgedane kennis door vijf sociaalwerkpraktijken verdiept en verspreid.  In 5 bijeenkomsten gaan we dieper in op de visie op meten en evalueren in Sociaal Werk, analyseren we  welke benadering, methoden en tools kunnen worden ingezet en krijgen we een overzicht van bestaande methoden en technieken. De vijf betrokken organisaties zijn ArmenTeKort, Avansa, Mission (Kortrijk), Solidair Mobiel Wonen (Brussel), en Younited Belgium.
Vragen? Mail naar

Jan Depauw (UAntwerpen): jan.depauw@uantwerpen.be of Els De Waele (SAM): els.dewaele@samvzw.be

Enquête impactevaluatie

Op welke manier brengt jouw organisatie haar impact in beeld?

Neem deel aan de enquête