Programma

09u30: verwelkoming

 • door Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • door Koen Hermans, Rudi Roose en Peter Raeymaeckers, promotoren van de conferentie

09u45: lezing “De sociaal werker als democratische professional”

door Marcel Spierts, zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van sociaal werk, educatie en cultuur
 
10u30: een brief van Dikke Freddy
 
10u35: koffiepauze
 
11u00: voorstelling synthesenota

De promotoren stellen de krachtlijnen van sterk sociaal werk voor de toekomst voor. Deze toekomstvisie is gebaseerd op het werk van zeven werkgroepen met frontliniewerkers en de feedback van verschillende stakeholders. Praktijkwerkers getuigen daarnaast over hoe zij dagelijks aan de slag gaan met de krachtlijnen van toekomstgericht sociaal werk en betrokkenen uit diverse hoek reflecteren over de toekomstvisie van het sociaal werk.
 
12u25: een brief van Dikke Freddy
 
12u30: lunchpauze
 
13u45: eerste workshopsessie
keuze uit 5 workshops

 • Marktwerking en sociaal werk: Peter Raeymaeckers
  Het debat over marktwerking en sociaal werk laaide de laatste jaren hoog op. In deze workshop gaan we in op de bedreigingen en kansen van marktwerking voor het sociaal werk. We expliciteren diverse posities in het huidige debat. Praktijkwerkers vertellen hoe ze in een context van marktwerking een uitgesproken rechtenbenadering hanteren. We gaan in op recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.
 • Vermaatschappelijking van de hulp- en dienstverlening: Rudi Roose
  Een centrale krachtlijn in het Vlaamse welzijnsbeleid is de vermaatschappelijking van de zorg. Deze ontwikkeling wordt zowel verdedigd als een uiting van meer respect voor mensenrechten, als bekritiseerd voor het ondergraven ervan. In deze workshop gaan we na een korte schets van deze discussie aan de hand van een aantal verhalen van praktijkwerkers en gebruikers dieper in op de betekenis van  vermaatschappelijking, vanuit de vraag naar het versterken van een sociaal rechtvaardig sociaal werk.
 • Informatiedeling en vertrouwen: Daniel Janssens
  Nabij zijn in de leefwereld werd door de frontliniewerkers in de werkgroepen geïdentificeerd als een van de krachtlijnen van het sociaal werk. Hoe moet je als sociaal werker omgaan met de ‘informatie’ die je ‘verzamelt’? Zeker binnen een maatschappelijke context die sterk gericht is op het vermijden van risico’s, op vroeg ingrijpen om erger te voorkomen en op het garanderen van een zo groot mogelijke veiligheid. Sociaal werkers uit diverse werkvelden vertellen over hoe ze binnen deze uitdagende context op een doordachte manier omspringen met het delen van informatie en vertrouwen. 
 • Superdiversiteit: Bea Van Robaeys
  Niet alleen de vluchtelingenstromen maar ook wereldwijde migratiestromen leidden de laatste 20 jaar tot een ongekende demografische complexiteit van Europese samenlevingen. Sociaal werkers maken vanop de eerste rij mee hoe hun professionele opdracht in een superdiverse samenleving steeds complexer wordt: superdiversiteit kruist met sociale kwetsbaarheid. In deze workshop zoeken we naar inzichten en handvatten voor handelen in een complexe en superdiverse maatschappelijke context. Na een korte situering van de uitdagingen die superdiversiteit voor het sociaal werk oproept, krijgen beslagen sociale professionals het forum.  
 • Onderbescherming en toegankelijkheid: Koen Hermans
  We presenteren de resultaten van het onderzoek naar de projecten Geïntegreerd Breed Onthaal. Deze projecten hebben als doel het niet-gebruik van sociale rechten te verminderen en de toegankelijkheid van hulp- en dienstverlening te verhogen. Hoe deze onderbescherming aan te pakken vertellen enkele praktijkwerkers. Bijzondere aandacht gaat naar de relatie tussen sociaal werk en zorg en naar de introductie van de persoonsvolgende financiering. We identificeren succesfactoren en formuleren aanbevelingen omtrent een structurele aanpak van onderbescherming. 

14u45: pauze
 
15u00: tweede workshopsessie 
Tweede keuze uit de lijst met workshops.
 
16u00: pauze

 
16u15: een brief van Dikke Freddy
 
16u20: plenaire afsluiting

door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 
16u45: receptie met muzikale afsluiter

Praktisch

Datum: 24 mei 2018 - onthaal en registratie vanaf 8u30
Locatie: The Egg Brussels, Barastraat 175, 1070 Brussel (vlakbij het station Brussel-Zuid)
Deelnamekost: 25 euro (incl. fotoboek) - na het invullen van het inschrijvingsformulier ontvang je de betalingsgegevens. Je inschrijving is geldig na overschrijving van het inschrijvingsgeld. Bij niet deelname wordt het bedrag niet teruggestort.
Meer info? Contacteer: LUCAS secretariaat lucas@kuleuven.be.

Sprekers

PANEL

 • Chris Truyens, SAM
 • Hans Dominicus, Departement WVG - Afdeling Justitiehuizen
 • Jeroen Peeters, gemeente Olen
 • Marc Jans & Ann Milis, Netwerk tegen armoede
 • Musti önlen, Raadgevend comité jeugdhulp / Internationaal comité

WORKSHOP MARKTWERKING

 • Peter Raeymaeckers, UA
 • Bert Ballegeer, Belgian Homeless Cup
 • Wim Bollaert, STA-AN vzw
 • Veerle van den Bosch, Emino vzw
 • Landry Mawungu, Minderhedenforum
 • Fatima Laoukili, OASES UA
 • Ben Suykens, Ugent

WORKSHOP VERMAATSCHAPPELIJKING 

 • Rudi Roose, Ugent
 • Dirk Brysinck & Wim Haeck, Villa Voortman
 • Sylvia Hubar, Wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt
 • Luc Verbeke, Den Dries
 • Brenda Froyen, Psychosenet.be 

WORKSHOP SUPERDIVERSITEIT

 • Bea Van Robaeys, KdG
 • Sofia Ayad & Nele Spiesschaert, De Sloep
 • Jamal El Boujddaini & Luc D'Affnay, De Touter vzw
 • Narimane Sidale & Gerd Lannoo, Elmer vzw
 • Fatma Arikoglu, Ella vzw

WORKSHOP INFORMATIEDELEN EN VERTROUWEN

 • Daniël Janssens, Thomas More
 • Jef Delarbre, Sociaal Huis - OCMW Geel
 • Alain Bielen, Sociale huisvesting Cordium
 • Kris Stas, opleiding Sociaal Werk KDG 
 • Moad Elboudaati, Departement WVG - project Vilvoorde

WORKSHOP ONDERBESCHERMING EN TOEGANKELIJKHEID

 • Koen Hermans, KU Leuven
 • Joerie Franceus, OCMW Gent
 • Erik Béatse, RISO Vlaams Brabant
 • Didier Boost & Sara Elloukmani,  OASES UA
 • Pieterjan Hamal, Zorglijn CM